F60.4 Histrionisk personlighetsstörning

Ett karakteristiskt drag för histrionisk personlighetsstörning är det tvångsmässiga sökandet av uppmärksamhet som formar personens beteende i olika situationer. Personen tycker att det känns obehagligt om han eller hon inte är medelpunkten för andras uppmärksamhet. Han eller hon drar till sig andras uppmärksamhet genom sin klädsel, sin livlighet, sin dramatiska framtoning, sitt flirtande eller sin charm. En person med histrionisk personlighetsstörning kan vara olämpligt sexuellt förförisk till sitt yttre eller till sitt beteende.

Även om dessa personer kan vara kreativa och energiska och verkar öppna, tröttnar närstående personer ofta på deras självcentrerade beteende.

Personen upplever att hans eller hennes mänskliga relationer är närmare än vad de i verkligheten är och kan lätt styras av andra människor. Självcentrering, tillfredsställelse av de egna lustarna, försumlighet gentemot andra, lättstötthet och sökande efter spänning är också typiska drag.

Vanliga symptom som får dessa personer att söka vård är depressionssymptom och problem med de mänskliga relationerna samt ofta även oförklarliga fysiska besvär.

Behandling

I en situation som orsakar betydande symptom utgör en förtroendefull vårdrelation utgångspunkten för behandlingen. Depressionssymptom behandlas utifrån symptomen med läkemedel mot depression. Psykoterapi kan vara till hjälp när det gäller att sätta sig in i denna kroniska läggning, i synnerhet om patienten själv kan se att hans eller hennes sätt att agera är avvikande och inte gagnar honom eller henne.

 Information på nätet​​