F60.5 Anankastisk personlighet

En person som lider av den här personlighetsstörningen har ett ökat behov av ordning, perfektion och kontroll på bekostnad av flexibilitet, öppenhet och effektivitet. Personen är överambitiös och oflexibel i moraliska frågor och frågor som rör värderingar, fokuserar starkt på detaljer, regler och tidtabeller och ägnar sig åt arbetet på bekostnad av fritidsintressen och vänskapsrelationer. Anankastiska personer är också ofta mycket hängivna sitt arbete.

Anankastiska egenskaper leder ofta till utmattning, i synnerhet i samband med förändringar i livet och stressiga situationer. Förändringar på arbetsplatsen eller snävare tidtabeller än normalt gör lätt att en person som lider av anankastisk personlighetsstörning blir utmattad. Detta kan leda till depression eller ångest. Då personen åldras kan det hända att resurserna inte längre räcker till för att uppfylla de högt ställda kraven på samma sätt som i yngre år. Detta kan ge upphov till symptom som är svåra att kontrollera.

För en anankastisk personlighet är det ofta lättare att vistas i miljöer som tillåter eller till och med stödjer fokus på regler och strävan efter perfektion.

Behandling
En person som lider av anankastisk personlighet kan, då han eller hon blir medveten om denna egenskap, själv försöka kartlägga sina förehavanden och begränsa dem. Om de anankastiska dragen har gjort personen mottaglig för symptom på depression och ångest kan situationen underlättas av olika arrangemang beträffande arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Ibland är avgränsning av arbetsuppgifterna utifrån det enda sättet att hjälpa en medarbetare som lider av anankastisk personlighetsstörning. Psykoterapi, i synnerhet kognitiv terapi/rehabilitering, kan vara till hjälp, framför allt om personen själv inser att hans eller hennes sätt att agera är avvikande och inte främjar anpassning. Om det förekommer symptom på depression eller ångest bör man först behandla dessa, varefter man kan ta itu med personens mer permanenta egenskaper.

 Information på nätet​​