F60.6 Ängslig personlighet

En person som lider av ängslig personlighet är mycket hämmad i sina mänskliga relationer. Han eller hon lider av ständiga känslor av otillräcklighet, spänning och osäkerhet och är känslig för kritik och avvisanden. Sociala situationer är svåra, eftersom den ängsliga personen tror att andra kritiserar eller föraktar honom eller henne. En person som lider av ängslig personlighet har ofta en liten nära bekantskapskrets och ett utpräglat behov av tillgivenhet och acceptans. Personen är ovillig att delta i nya aktiviteter där han eller hon skulle kunna hamna i pinsamma situationer. Man vill heller inte ha med nya människor att göra, eftersom han eller hon inte är säker på att de är välvilligt inställda.

Bakgrunden till ängslig personlighetsstörning kan vara skador på självkänslan i barndomen eller medfödda karaktärsdrag. Ängslig personlighetsstörning leder vanligtvis till svårigheter att anpassa sig eller reda sig, men i en lämplig miljö förekommer färre symptom eller inga symptom alls.

Behandling
Trots att personlighetsstörningarna utgör mer långvariga reaktions- och beteendesätt som är karakteristiska för personens personlighet, kan stelheten och bristen på flexibilitet minska med åldern. En person med ängslig personlighetsstörning kan ibland ha nytta av psykoterapeutisk behandling, i synnerhet om personen själv inser att hans eller hennes sätt att agera är avvikande och inte främjar anpassning. Personer som lider av ängslig personlighetsstörning kan ha nytta av läkemedelsbehandling som är avsedd för social ångest.

 Information på nätet​​