F60.7 Osjälvständig personlighet

En osjälvständig personlighet tar sig uttryck i ett ökat behov av att bli omhändertagen, vilket leder till ett medgörligt, och till och med underkastat och klängigt, beteende samt stark separationsångest. Då den osjälvständiga personen är ensam känner han eller hon sig mycket hjälplös, och då en nära relation tar slut försöker han eller hon snabbt hitta en ny vårdande och stödjande relation. En osjälvständig personlighet upplever att han eller hon inte själv kan fatta beslut varken i vanliga vardagsfrågor eller i stora livsavgörande frågor.

Ett karakteristiskt drag vid osjälvständig personlighetsstörning är oförmågan att lita på att man reder sig och tron på att andra kan erbjuda stöd som är nödvändigt för att man ska klara av saker och ting. Under vissa förhållanden, till exempel i en lämplig parrelation, kan personen i praktiken vara symptomfri eller ha mycket få symptom.

Personer som lider av osjälvständig personlighetsstörning söker ofta vård på grund av symptom på ångest eller depression. De har även en benägenhet att utveckla olika beroenden. Orsakerna till störningen är inte kända.

Behandling
Den osjälvständiga personligheten kan avta med åren. I lämpliga mänskliga relationer kan symptomen i praktiken utebli. Om störningen gör personen mottaglig för återkommande depressioner kan psykoterapeutisk behandling eller läkemedelsbehandling lindra symptomen.

 Information på nätet​​