F60.8 Narcissistisk personlighet

Olika storhetsföreställningar, ett starkt behov av att bli beundrad och liten empatisk förmåga är typiska drag för en narcissistisk personlighet. Personen upplever att han eller hon är berättigad till särbehandling, är missunnsam eller överlägsen och kan hänsynslöst utnyttja andra. Personer som lider av narcissistisk personlighetsstörning upplevs ofta som kalla, trots att de först kan verka varma eller till och med karismatiska.

Karakteristiskt för narcissistisk personlighetsstörning är att personen framhäver sina egna företräden och sin egen förträfflighet och känner liten empati för andra. Det kan förekomma svårigheter i umgänget med andra på grund av att personens synsätt skiljer sig från det normala. Likaså kan personen ha svårt att kontrollera sitt beteende eller sina reaktioner.

En narcissistisk personlighetsstörning är en kronisk störning i systemet som reglerar självkänslan och självaktningen. Personer som lider av störningen kan söka vård på grund av att svårigheterna med mänskliga relationer har orsakat ångest eller depressionssymptom. De kan söka vård i en krissituation, men avbryter lätt behandlingen då självkänslan har ökat igen.

Behandling
Den stelhet och brist på flexibilitet som den narcissistiska personlighetsstörningen orsakar kan minska med åren. Personen kan ha nytta av psykoterapeutisk behandling, om han eller hon själv inser att hans eller hennes sätt att agera är avvikande och inte främjar anpassning. Personer med den här störningen söker sig ofta till psykoterapi först efter att de har upplevt en stor motgång. Störningen gör personen mottaglig för perioder av depression, som behandlas på samma sätt som depression i allmänhet.

 Information på nätet​​