F84 Genomgripande utvecklingsstörningar

 

Problemen i den här klassen av störningar börjar i den tidiga barndomen och kan ofta iakttas före sex års ålder. Problem i det sociala umgänget och begränsade, schablonmässiga intressen och aktiviteter är karakteristiska för dessa störningar. Personerna uppvisar ett beteende som är avvikande med tanke på åldern, och det kan även förekomma en viss grad av kognitiv funktionsnedsättning. 

Välj diagnos:

F84.5 Aspergers syndrom 

 Information på nätet​​
 
​​​​​