Psykiatri

Inom psykiatri undersöks och vårdas patienter med psykiska störningar. Specialiteter inom psykiatrin är barn-, ungdoms-, vuxen- och rättspsykiatri och specialkompetensområden bl.a. rusmedels- och äldrepsykiatri. De vanligaste orsakerna till att man söker sig till psykiatrisk specialsjukvård är livskriser, psykos (t.ex. schizofreni), svår och förlängd depression, svåra personlighetsstörningar, självmordstankar eller självmordsförsök. Till vården kommer man alltid med läkarremiss, till exempel med remiss från hälsovårdscentralläkaren.

Psykiska störningar undersöks och behandlas oftast inom öppenvård eller kortvarig sjukhusvård. Största delen av behandlingarna inom specialiteten genomförs vid psykiatriska polikliniker som öppenvård. Vården grundar sig på en behandlingsplan som gjorts i samarbete med patienten och vid behov hans eller hennes familj utifrån undersökningen.

Undersökningen och behandlingen sker som multiprofessionellt samarbete. I verksamheten utnyttjas och tillämpas forsknings- och evidensbaserade behandlingsmetoder.​