Mentalvårdstjänsterna

 
Det här avsnittet innehåller information om hur mentalvårdstjänster fördelas på olika områden, information om vårdgaranti och lagstiftning kring fördelning av mentaltjänster.
 
Med fördelning av vårdstjänster syftar på hur mentalvården är ordnad på ditt område, som regleras i hälso- och sjukvårdslagen, mentalvårdslagen och rusmedelslagen.  Vårdgarantin definieras i folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård trädde, som i kraft år 2005, för att trygga patientens rättigheter och förkorta de långa kötiderna. I delen om lagkunskap hittar du de lagar som reglerar mentalvårdstjänsterna.
 

Mentalvårdstjänsterna