Anordnandet av vården

Mentalvården och missbrukarvården reglersas i Hälso- och sjukvårdslagen (10.12.2010/1326), Mentalvårdslagen (14.12.1990/1116) och i Lagen om missbrukarvård (17.1.1986/41). Kommunerna bör erbjuda psykiatriska sjukvårdstjänster åt sina kommuninvånare, antingen som en del av kommunens egna social- och hälsovårdstjänster eller genom att köpa de av sjukvårdsdistrikt eller av privata producenter.

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen måste kommunen ordna den mentalvård som behövs för att främja kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Till mentalvården hör:

 

  • handledning och rådgivning som en del av hälsovården,
  • psykosocialt stöd åt individen och familjen enligt behov samt
  • mentalvårdstjänster, som avser undersökning, vård och medicinsk rehabilitering av störningar i den mentala hälsan.

 

 
Den psykiatriska öppenvården för vuxna har i kommunerna ordnats så, att den största delen av vården av psykiska störningar sker i primärvården, exempelvis på hälsocentralerna. Om störningen inte går att vårda i primärvården, ska kommunerna ordna vården på annat sätt.