Mentalvårdstjänster för åldringar

Med äldrepsykiatriska eller psykogeriatriska patienter avses personer över 65 år, som har en psykisk störning som skadar personen själv eller omgivningen. I ålderdomen förekommer samma psykiska störningar som hos vuxna. Till de vanligaste störningarna hör depression, uppförandesymptom hos demenspatienter, vanföreställningar, ångest och schizofreni.

Information om mentala störningar hos åldringar på andra webbsidor: