Att höra röster

"Med hjälp av kontrollmetoder har jag lärt mig hantera rösterna så att jag kan leva ett normalt liv. Jag klarar av att koncentrera mig på jobbet några timmar i taget."
- Sami

I videon berättar Sami om hur det är att höra röster och leva med dem. Videon är producerad för utställningen "Heureka är från vettet".

 

Fem fakta om att höra röster

  • Andelen människor som hör röster andra inte hör är 4-10 procent. Nästan 40 procent av alla människor har i något skede av sitt liv hört en eller flera inre röster.
  • Att höra röster är ingen sjukdom, utan en mänsklig egenskap. Man kan lära sig att hantera rösterna.
  • Rösterna uppstår i regel som en följd av en traumatisk eller på annat sätt stark upplevelse. Stressfaktorer och en medfödd benägenhet att höra röster kan tillsammans utlösa rösterna.
  • Den drabbade personen hör verkligen rösterna, de är inte en fantasiprodukt.
  • Vanligen består rösterna av tal och de kan vara redogörande, diskuterande eller befallande, identifierbara eller oidentifierbara, högljudda eller tysta, trevliga eller elaka.

Källa: Suomen moniääniset Ry - Föreningen för dem som hör röster

Även om det inte nödvändigtvis är en sjukdom att höra röster, kan rösterna i vissa fall ha ett samband med någon psykotisk störning. Läs mer om psykotiska störningar i Psykportens databank under Sökningen enligt diagnos.