Anorexi

"Det känns som att anorexin har varit en del av min väg i livet, att den har ett eget syfte. Sist och slutligen är det viktigast att jag har en bra relation till mig själv. Att godkännandet kommer helt och hållet inifrån mig själv, inte utifrån."
- Inka

I videon berättar Inka om hur hon insjuknade i anorexi och blev frisk. Videon är producerad för utställningen "Heureka är från vettet".

 

Fem fakta om anorexi eller självsvält

  • En av hundra flickor i åldern 12-24 år lider av anorexi. Största delen av de som diagnostiseras är kvinnor och endast 5-10 procent är män.
  • Anorexi utlöses ofta av störd kroppsuppfattning eller rädsla för att bli fet.
  • Typiska symptom på sjukdomen är bl.a. att hoppa över måltider, äta ensam, ovilja att äta offentligt, att endast äta mat med lågt kaloriinnehåll samt att väga sig i överdriven omfattning och söka fel hos sin kropp.
  • Cirka hälften av de som drabbas blir helt friska. En av fem lider av sjukdomen i åratal, för en tredjedel är de fortsatta symptomen lindrigare. Cirka fem av hundra insjuknade dör i förtid.
  • Anorexi kan också vara förknippat med andra störningar såsom tvångssyndrom, svår depression och social fobi.

Läs mer om anorexi i Psykportens databank under Sökningen enligt diagnos.