Erfarenheter

Människor upplever psykiska sjukdomar eller symptom på olika sätt. Ofta kan erfarenheterna ha gemensamma aspekter, som är lätta att identifiera sig med. Att höra någon annans historia kan hjälpa en själv att bättre förstå och acceptera sin sjukdom eller sina symptom, när man märker att man inte är ensam. I det här avsnittet får du bekanta dig med olika människors berättelser.    

Anorexi Bipolär sjukdom Depression Schizofreni Att höra röster