Bipolär sjukdom

"I värsta fall orsakar bipolär sjukdom vansinniga maniska perioder, när den totala livskontrollen försvinner och man liksom har en låtgåmentalitet till allt i livet. Å andra sidan är depressionsperioderna sådana att man på riktigt inte klarar av att stiga upp ur sängen."
- Kristian

I videon berättar Kristian om sitt liv med bipolär sjukdom. Videon är producerad för utställningen "Heureka är från vettet".

 

Fem fakta om bipolär sjukdom eller bipolärt syndrom

  • Bipolär sjukdom omfattar växlingar mellan depressionsperioder och perioder av förhöjt stämningsläge (hypomani/mani). Mellan perioderna kan personen vara helt frisk eller endast lida av lindriga symptom.
  • Hypomani är ett lindrigare tillstånd än mani. Vid hypomani är stämningsläget förhöjt, men inte lika kraftigt som vid mani.
  • Det finns två olika former av sjukdomar, typ I och typ II. Vid typ I förekommer både perioder av svår depression och regelrätta maniska perioder. Vid typ II förekommer ingen regelrätt mani, utan endast lindrigare hypomaniska perioder.
  • Åtminstone 1 procent av alla vuxna lider av bipolär sjukdom. Benägenheten att insjukna i bipolär sjukdom är ofta delvis ärftlig.
  • Sjukdomen bryter i regel ut vid 15-35 års ålder.

Läs mer om bipolär sjukdom i Psykportens databank under Sökningen enligt diagnos.