Depression

"Nu när jag tänker på det efteråt var depressionen ett vägskäl för mig. Jag hade önskat att någon människa hade sagt till mig att allt är bra, att det är helt ok att ta det lugnt; nu är det riktigt bra att ta en funderare på i vilken riktning man vill gå."
- Katja

I videon berättar Katja om hur det var att insjukna i svår depression. Videon är producerad för utställningen "Heureka är från vettet".

 

Fem fakta om depression

  • Cirka 20 procent av alla människor insjuknar i depression i något skede av livet.
  • Typiska symptom på depression är ökad nedstämdhet, nedsatt funktionsförmåga, känslor av skuld och hopplöshet, sömnsvårigheter, aptitlöshet, nedsatt förmåga att känna intresse eller välbefinnande samt tankar som koncentrera sig på döden.
  • Depression kan bryta ut i vilken ålder eller vilket livsskede som helst.
  • Det är viktigt att ställa diagnos och inleda vården i ett tidigt skede, så att depressionen inte blir långvarig.
  • Depression indelas enligt symptomens svårighetsgrad i lindrig, medelsvår, svår och psykotisk depression.

Läs mer om svår depression och andra depressionstillstånd i Psykportens databank under Sökningen enligt diagnos.