Kaskö

​Hälsocentralens läkarjour

Läkarjour må-to kl. 8.00 – 16.00, fr kl. 8.00 – 14.15 vid Kaskö hälsocentral.

Övriga tider sker vården på samjouren vid Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, tfn (06) 213 1001.

Dessutom har kasköborna möjlighet att söka sig till jourmottagningen på Satakunda centralsjukhus dygnet runt, jourens rådgivningstelefonnummer är 02-6276868.