Malax

Hälsocentralens läkarjour

Läkarjour må-fr kl. 8.00 – 16.00 vid Malax hälsostation,  Tampvägen 2, tfn. (06) 347 7611

Övriga tider sker vården på samjouren vid Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, tfn (06) 213 1001