Korsholm

Hälsocentralens läkarjour

Läkarjour må-fr kl. 8.00 – 16.00 vid Korsholms hälsocentral, Gamla Karperövägen 17B, tfn (06) 327 7453.

Övriga tider sker vården på samjouren vid Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, tfn (06) 213 1001