Vuxna » Sök råd och hjälp » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Järvenpää

Träskända

Hälsocentraljour

Brådskande vård kl. 8-22
Om du behöver akutvård i samband med sjukdom eller olycka, ring till Vanhakyläniemis hälsostation på adressen Annintädintie. Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning på numret (09) 2719 3360.
I nödfall kan du komma till hälsostationen utan att ringa på förhand.

Brådskande vård kl. 22-8
Jouren vid Hyvinge sjukhus
Sjukhusgatan 1, 05850 Hyvinge
Tfn 019-458 5701

 

Mellersta Nylands socialjour

Socialjouren i Träskända sköt under tjänstetid, måndag- torsdag kl. 08-15.00 och fredag kl. 08-13.00, av socialtjänsterna i Träskända stad. Utanför tjänstetid, måndag – torsdag kl. 15.00-08.00, och på veckosluten, fredag kl.  13- måndag kl. 08.00, sköts den brådskande socialjouren av Mellersta Nylands socialjour, som verkställs i samarbete med kommunerna Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis samt Hyvinge stad.

Som kommunmedlem når du socialjouren via nödcentralen utanför tjänstetid på numret 112.

 

​​​