Högfors

Hälsocentraljour

Måndag – fredag kl. 8.00- 16.00

Högfors hälsostation, Huhdintie 23-25

(09) 4258 2200

Nummelan hälsostation, Nummenselkä 2

(09) 4258 2100

Hälsocentraljour vardagar kl. 16.00- 08.00, på veckoslut och helger:

Tynnismalms hälsostation, Sjukhusvägen 8, Lojo        (019) 369 2900 
(i anslutning till Lojo sjukhus)

Hyvinge sjukhus, Sjukhusgatan 1, Hyvinge           (019) 458 5700
(Invånare i Vihtijärvi)      

Vichtis kriscentral

Vichtis krisjour erbjuder hjälp i livets små och stora dilemman och bekymmer. Var inte ensam med dina bekymmer, utan ta kontakt! Kriscentret är öppet för invånare i Vichtis och Högfors.

Måndag till fredag kl. 18.00–22.00. Tisdag och torsdag kl. 18-22 svarar vi i den nationella kristelefonen 01019 5202, så besök i kriscentret och hembesök i krissituationer kvällstid är möjliga måndagar, onsdagar och fredagar kl. 18-22.

Kristelefon: 050-401 625

Den jourhavande personalen som svarar i kristelefonen är utbildade frivilliga stödpersoner. Du kan ta kontakt anonymt och konfidentiellt, oberoende vad ditt ärende gäller.

Besöksadress: PISTEENPOLKU 4, lokal 7, 03100 Nummela

Hembesök är endast möjliga i nödsituationer

​​Socialjour​

Socialjouren ansvarar för organiseringen av brådskande socialjourstjänster, i första hand utom tjänstetid, för invånare i avtalskommunerna Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt för personer som vistas inom kommunernas område.

Utom tjänstetid arbetar socialjouren i akuta lägen med uppgifter inom socialvården som ansvarsområde. Kontakta socialjouren i situationer som kräver omedelbar intervention när det gäller barnskydd, familjevåld eller våld i en parrelation.

Socialjouren utom tjänstetid står till tjänst vardagar kl. 16.00–8.00 samt veckoslut och helger dygnet runt.

Kontakt med socialjouren fås via nödcentralen, tfn 112.


​​​​