Var får jag hjälp?

Välj ett symtom eller problem i listan för att få mer information. När du har hittat ett lämpligt symtom går du vidare till nästa fas med knappen Fortsätt nere på sidan.

Läs mer

Min behandling

Välj vid behov 1-10 ytterligare symtom i listan. Om inget av de angivna ytterligare symtomen överensstämmer med din situation, välj "Symtomet uppträder ensamt". På basis av dina val bestämmer symtomnavigationen om symtomen är förknippade med någon viss symtomgrupp. När du har gjort dina val går du vidare till nästa fas med knappen Fortsätt nere på sidan.


Symtomnavigationen har nu bestämt om symtomen är förknippade med någon viss symtomgrupp. Bedöm härnäst hur svåra symtomen är genom att välja svårighetsgrad i trappan nedan. Vilka trappsteg som kan väljas beror på dina tidigare val. När du har valt svårighetsgrad går du vidare till nästa fas med knappen Fortsätt nere på sidan.

Valitsemasi oireet vaikuttaisivat liittyvän oireryhmään

Läs mer

Inga återkommande symtom1
Återkommande symtom2
Lindrig störning3
Medelsvår störning4
Allvarlig störning5
Situation som kräver akutvård6

Inga återkommande symtom

Återkommande symtom

Lindrig störning

Medelsvår störning

Allvarlig störning

Situation som kräver akutvård

Välj ort i vidstående meny eller sök ort med hjälp av den fria textsökningen. När du har valt ort visas en lista över de tjänster som bäst passar in på dina val. Om du vill kan du rangordna tjänsterna enligt din livssituation eller filtrera listan enligt typ av tjänst.

Olet nyt käynyt oirenavigaattorin läpi.

Sökresultat

Filtrera:
Rangordna:
Ge respons
Var symtomnavigationen till någon hjälp?