Egenvård av instabilitet

Programmet för egenvård av instabilitet ger information om en instabil personlighet, om instabilitet i känslolivet och redskap för att klara av det. Du kan antingen gå igenom hela programmet för egenvård eller välja de redskap som är lämpligast för dig, enligt vad du tror att du har mest nytta av.

Du kan ha nytta av programmet för egenvård även om du inte lider av någon egentlig instabil personlighetsstörning, utan bara lider av problem med att reglera dina känslor. Du kan använda programmet antingen självständigt eller utnyttja det som stöd för en redan existerande behandling. De metoder som används i programmet för egenvård av instabilitet bygger på forskningsbaserad kunskap.

Obs! Om du inte har hjälp av programmet för egenvård eller om du lider av allvarliga problem, ska du alltid kontakta din vårdinstans, om du har en sådan. Om du inte har det, kontakta en läkare eller Psykportens symtomnavigator, som hänvisar dig till lämpliga tjänster.

 
VAD ÄR EN INSTABIL PERSONLIGHET?

En instabil personlighet är en störning som försämrar funktionsförmågan på ett märkbart sätt, som orsakar många problem för den som lider av det och ibland perioder av kraftiga symtom.

INSTABILITET I FORM AV PROBLEM MED KÄNSLOREGLERING

Känsloreglering innebär förmåga att iaktta, uttrycka och reglera sina känslolägen. Känsloregleringen utvecklas som en samverkan mellan temperament och uppväxtförhållanden. Känsloreglering är en färdighet som vilken annan som helst, och något som man lär sig.

FÄRDIGHETER SOM HJÄLP VID KÄNSLOREGLERING

I olika situationer behövs olika färdigheter och styrkan i en känsla inverkar också på vilka färdigheter det lönar sig att använda eller vilka som man kan använda. I det här avsnittet får du information om olika färdigheter och du kan träna dig i att använda dem.