Komma igång

Många finländare kämpar med övervikt och att kontrollera sitt ätande. Över hälften av finländarna är överviktiga och omkring 20 % lider av fetma. Nästan 15 % av finländarna tappar ibland kontrollen över sitt ätande, dvs. de hetsäter. Omkring 3 % av befolkningen tros lida av tidig hetsätningsstörning. 

En hetsätningsstörning handlar om att äta ansenliga mängder mat på ofta kortare tid än normalt utan att kompensera hetsätningen genom att till exempel spy, som vid bulimi.

Vad är hetsätning?

Hetsätning är…

  • Att äta stora mängder mat på en gång: du äter avsevärt mycket mer på kort tid än vad andra skulle äta i en liknande situation.
  • Det är även att förlora kontrollen över ätandet: du kan inte avbryta ätandet även om du skulle vilja.

När du hetsäter...

  • äter du snabbare än normalt
  • du äter tills du är obehagligt mätt
  • du äter mycket även om du inte är hungrig
  • du äter ensam eftersom du skäms över mängden
  • du känner avsky för dig själv, du är deprimerad och känner skuld över ditt ätande

Vad är en hetsätningsstörning, Binge eating disorder eller BED?

Du kan ha en hetsätningsstörning om

  • du har hetsätit minst varje vecka under åtminstone de senaste tre månaderna
  • du känner stark ångest och skam över ditt ätande efter att du hetsätit
  • ditt liv kretsar kring mat, och dina hetsätningar påverkar ditt liv

Var räknas inte som hetsätning?

Alla äter för mycket ibland. Det är helt normalt. Det är inte en hetsätningsstörning om man äter tills man får ont i magen på julen eller om man tar för många portioner ibland. Ätandet blir ett problem när man själv tycker att man inte kan kontrollera det.

Det går att bli frisk

Många lider av hetsätning i hemlighet, dolt från andra, och skäms över det. Förutom ångest och självavsky brukar hetsätning orsaka en märkbar övervikt, vilket oftast försämrar hälsan. En hetsätningsstörning är oftare kopplad andra psykiska och fysiska sjukdomar än vad vanlig övervikt är.

Det går dock att bli frisk från en hetsätningsstörning. Olika beteendeterapier och kognitiva terapier har visat sig fungera. Studier visar att många som lider av hetsätning blir hjälpta redan av egenvårdsprogram. Syftet med denna webbsida är att steg för steg hjälpa dig bli fri från hetsätningen och se till att maten återigen blir det den ska vara: en källa till glädje och njutning, men inte den enda. Egenvårdsprogrammet baseras på en kognitiv-behavioral teori som i flertalet studier har visat sig vara effektiv vid behandlingen av en hetsätningsstörning.

Orsakerna till hetsätning är ofta komplicerade. Först försöker vi eliminera eventuella fysiologiska orsaker till hetsätningen och se till att tillfrisknandet blir stabilt. Därefter sätter vi oss in i de känslo- och tankeknutar som påverkar hetsätningen.

Det går att hitta mycket effektivare sätt än mat att tillfredsställa behoven som ligger bakom hetsätningen. Du kan ersätta den tidigare självavskyn med vänlighet och medkänsla för dig själv och din kropp. Genom att normalisera ätandet får du även kontroll över vikten.  När tankarna inte längre kretsar enbart kring mat får du energi över till mycket annat.​​​​​​​