Slutligen – Resan fortsätter

Nu har du gått igenom egenvårdsprogrammet som ska hjälpa dig få bättre kontroll över ätandet och livet i stort. Det är jättebra att du orkat följa med oss på den här resan!

Du har säkert lärt känna dig själv och stötestenarna längs vägen. Håll dem under noggrann uppsikt även i framtiden. Kriser i livet och perioder när man inte hinner ta hand om sig själv får lätt maten att bli ett sätt att kontrollera nedstämdhet eller kaos i livet. Försök att förutse risker och var noga med att inte låta dem ta dig tillbaka till en ond spiral med problemätande.

Om du bara har ögnat igenom det här programmet bör du ta dig tid att gå igenom det närmare steg för steg. Att lära sig nya beteendemodeller tar tid och kräver övning.

 Om dina problem fortsätter…

​​För omkring hälften fortsätter problemet med att kontrollera ätandet eller återkommer i perioder.

Oftast får omkring en tredjedel av alla som går igenom den här typen av problem betydligt bättre kontroll över sitt ätande.

Studier har visat att omkring hälften av alla som lider av hetsätning återhämtar sig från sina problem. Hos den andra hälften är problemen kontinuerliga eller kommer i perioder.

Om råden på den här sidan inte fick dig att ändra ditt agerande och tankesätt kan du fundera på följande:

 1. Skyndade du igenom programmet?
  Lärande baseras ofta på upprepningar och envisa övningar i att ändra beteende – att komma till insikt räcker inte alltid. Gå tillbaka till sidan utan att stressa och utan någon prestationsångest. Gå igenom övningarna noggrant.
 2. Är du deprimerad?
  Psykiska besvär är vanliga hos personer som lider av hetsätning. Depression kan göra det svårt att agera och följa råd.  Våga vända dig till hälsocentralen eller företagsläkaren och berätta att du har psykiska besvär. Oftast kan man inte få kontroll över ätande förrän man mår bättre och återigen kan ta tag i saker.
 3. Försökte du genomföra övningarna, men kände att de inte räckte eller passade din situation?
  Vi är alla individer och en del av oss har svårare problem än andra. Denna sida är avsedd som ett informationspaket och första hjälp, men dessa råd räcker inte nödvändigtvis till om du har en svår och långvarig störning. Du kan ha stor nytta av olika psykoterapier, framför allt sådana som baseras på beteende och kognition. Vänd dig till hälsocentralen eller företagsläkaren. Om du bor i huvudstadsregionen kan du be om en remiss till Ätstörningspolikliniken på HUCS. Du kan även få hjälp av en dietist. Glöm inte kamratstödsnätverk – kolla på nätet om det till exempel finns en OA-grupp på din ort eller kontakta Ätstörningsorganisationen.
 4. Har du betydande fysiska problem? 
  Har du till exempel ont i höfterna eller knäna, problem med sockerbalansen eller högt blodtryck? Hos många leder hetsätning till övervikt av olika grad. Målet med den här sidan är inte att vara en bantningsguide. Gör en hälsoundersökning på din hälsocentral eller hos företagshälsovården och be om hjälp med vikten. Det finns olika stöd- och behandlingsmetoder för att gå ner i vikt – ta mod till dig och sök dem!

 Gå framåt!

​​Var barmhärtig mot dig själv

Få lyckas lösa sina hetsätningsproblem med en gång utan att falla dit en enda gång eller få ett enda bakslag. Det hör till tillfrisknandet.

Kom därför ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Förlåt dig själv för att du trillar dit ibland. Ta bakslagen som en lärdom, en möjlighet att öva på nya förmågor och prova nya metoder. Det är viktigt att komma ihåg att du ska framåt. Skulle du snubbla, bli inte liggande och låt bakslaget förstöra allt du uppnått hittills. Oavsett hur litet steg du tagit så går du framåt och gör framsteg när du orkar tro på dig själv.

Det kan även vara skrämmande att bli fri från ätstörningar. Hetsätningen har kanske varit en del av ditt liv så länge att du inte ens minns hur ditt liv såg ut före ditt ständiga hemliga smygätande, hetsätning på kvällen och skamfyllda magont. Om du helt enkelt inte lyckas få kontroll över ditt ätande bör du stanna upp och fundera på vad problemet egentligen är. Är du rädd för vad som blir kvar om du blir av med ätproblemet? Ibland tjänar ätstörningen ett syfte i livet som gör att man egentligen inte vill bli kvitt den helt. Maten kan ha blivit en kär fiende genom åren.

Du bestämmer dock själv om du behöver din ätstörning. Du är redo att bli fri från hetsätningen och problemätandet när de inte längre tjänar något syfte i ditt liv. ​