Bli fri från hetsätning

Egenvårdsprogrammet Bli fri från hetsätning! hjälper dig steg för steg till ett mer balanserat förhållande till mat. Det baseras på beteendeterapi och på boken med samma namn​ (Duodecim 2013).

 
Komma igång

Många finländare kämpar med övervikt och att kontrollera sitt ätande...

Steg 1: Känn dig själv

För att bli fri från hetsätningen måste du först och främst veta vad det är du kämpar emot...

Steg 2: Ät regelbundet

Kraftig bantning är ett bra sätt att skaffa sig en hetsätningsstörning...

Steg 3: Få kontroll över känslorna

Chefen underskattar dig, din make/maka förstår dig inte, barnen gnäller – och...

Steg 4: Bryt Tankefällorna

Förutom känslor håller skadliga tankesätt igång den onda cirkel som problemätandet utgör...

Steg 5: Ändra kurs

Även om ditt tillfrisknande går bra är det oundvikligt att du då och då kommer att få...

Steg 6: Rör dig avspänt

Många som lider av hetsätning tycker att motion inte är något för dem....

Steg 7: Grip ögonblicket

Nu har du lärt dig att äta regelbundet, lösa upp dina känsloknutar och rättat till dina förvridna tankar...

Steg 8: Ta kontroll över vikten

Att gå ner i vikt är en komplicerad utmaning för personer som lider av hetsätning...

Steg 9: Bygg up din självkänsla

Hetsätningens vanligaste följeslagare är motvilja mot sin egen kropp och sig själv...

Steg 10: Höj humöret

Precis som självavsky kan depression, ångest och stress med tiden underminera marken under...

Slutligen: Resan fortsätter

Nu har du gått igenom egenvårdsprogrammet som ska hjälpa dig få bättre kontroll över ätandet...

 
​​​​​​​​​​​