Programmet för egenvård av tvångssyndrom

Har du återkommande obehagliga tankar som är svåra eller omöjliga att hantera? Eller har du ett starkt behov av att upprepa vissa rutiner på ett ritualiserat sätt? Orsakar denna situation ångest hos dig? Om du vill att situationen förändras kan programmet för egenvård av tvångssyndrom vara användbart för dig.

Programmet för egenvård av tvångssyndrom baseras på forskningsbaserade metoder som konstaterats vara effektiva inom behandlingen av tvångssyndrom. Programmet innehåller information och övningar som hjälper dig att få bättre kontroll över ditt tvångssyndrom. Syftet med programmet är att hjälpa dig att successivt sluta med dina tvångshandlingar och att minska ångesten som dina tvångstankar ger upphov till. Därigenom kommer tvångssyndromet gradvis att mildras och dess negativa effekter på det övriga livet minskar.

Du kan ha nytta av programmet oavsett om du har diagnostiserats med tvångssyndrom eller inte. Du kan använda egenvårdsprogrammet antingen självständigt eller som stöd för annan behandling. Du kan gå igenom hela programmet eller välja ut de delar och övningar som passar dig bäst.

Obs! Om egenvårdsprogrammet inte är till någon hjälp eller om du har allvarliga symtom, kontakta en läkare eller testa Psykportens symtomnavigator,som styr dig till lokala tjänster.

 
VAD ÄR TVÅNGSSYNDROM?

Tvångssyndrom visar sig som tvångstankar och tvångsmässiga ritualer. Dessa förekommer i lindrig form hos alla människor. Till exempel oroar vi oss alla någon gång för om vi lämnade kaffebryggaren på. Ibland går vi till och med tillbaka hem för att kontrollera saken. Ibland växer sig rädslan för att det ska börja brinna orimligt stark och man börjar ägna ansenligt mycket tid åt kontroller varje dag. Då kan det vara fråga om tvångssyndrom.

FRI FRÅN TVÅNGSSYNDROM

Tvångssyndrom kan behandlas. Kärnan i att bli från syndromet är att gradvis lära sig att bemöta de ångestfyllda situationerna utan att ta till ritualer. På så sätt kommer behovet av att genomföra ritualerna att avta så småningom. Dessutom får du lära dig att acceptera dina tvångstankar, vilket gör att de skapar mindre ångest. Till slut börjar även tvångstankarna att avta.

SIKTET INSTÄLLT PÅ FRAMTIDEN

När du har blivit fri från de värsta symtomen kan du börja analysera ditt liv ur ett bredare perspektiv. I detta steg lär du dig att vara mer tolerant mot dig själv och dina känslor. Nu när du inte längre ägnar lika mycket tid och energi åt tvångssyndromet är det dags att börja fundera på vad som är viktigt för dig i livet.