Källor och tilläggsmaterial

 Internetkällor

 

Litteratur och tilläggsmaterial

 • Blaszczynski, A., Nower, L. 2002: A pathway model of problem and pathological gambling. Addiction s. 487–499.
 • Brene, S. 2007: Underliggande biologiska orsaker till spelberoende. Statens folkhälsoinstitut. Stockholm. Rapport R 2007:02.
 • Castrén, S., Jaakkola, T., Lahti, T. 2012: Rahapeliongelmiin hoitosuositus. Katsausartikkeli.
 • Gyllstrøm, F., Hansen, M., Skaug, Th., Wenzel, H. 2005: Peliriippuvuus. Valikoima kartoitusinstrumentteja kliiniseen ja tutkimuskäyttöön. Tavastehus 2005.
 • Halme, J. T., Tammi, T. 2008: Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2008: 45, s. 301–313.
 • Heikkilä, M., Hartikainen, J. 2010: Pelirajat on -toiminta. ”Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen”. Slutrapport för projektet Pelaajien vertaistukiverkosto 2008–2010.
 • Itäpuisto, M., Lampinen, K., Miettinen, P., Naappi, S., Perttula, A-M., Smolander, K., Vihriälä, J. 2011: Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen. Guide. Pelissä-projektet.
 • Jaakkola, T. 2009: Mistä rahapelaamisessa on kysymys. Internetkursen Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito. Institutet för hälsa och välfärd, THL.
 • Jaakkola, T. 2008: Pelihimo – miten tunnistaa salattu ongelma? Duodecim 2008;124:504-10
 • Jaakkola, T. 2009: Rahapeliongelman tunnistaminen ja arviointi. Internetkursen Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito. Institutet för hälsa och välfärd, THL.
 • Järvi, U. 2012: Järkipuhe ei tehoa peliriippuvuuteen. Intervju med Antti Kauppi. Suomen lääkärilehti 6/2011, 403.
 • Kaasinen, V., Halme, J., ja Alho, H. 2009: Pelihimon neurobiologiaa. Duodecim 2009;125:2075-83.
 • Ladouceur, R., Sylvain, C., Boutin, C., Doucet, C. 2003: Understanding and treating the pathological gambler. John Wiley & Sons, Inc.
 • Lahti, T. 2010: Rahapeliriippuvuuden lääkehoito. Internetkursen Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito.
 • Lahti, T., Castren, S., Tenhola, H., Heinälä, P., Alho, H. 2012: Rahapeliriippuvuutta voidaan hoitaa. Suomen Lääkärilehti 6/2011, 413–416.
 • Lahti, T. 2011: Peliriippuvaisilla on havaittu muutoksia useiden hermovälittäjäaineiden toiminnassa s. 15–17. Erikoislääkäri 1/2011.
 • Petry N. 2004: Pathological Gambling: Etiology, Comorbidity and Treatment s. 137–152. American Psychological Association 2004.
 • Volberg, R. 2001: When the Chips Are Down. Problem Gambling in America. Century Foundation Report.
 • Lahti, Tuuli. THL.
  FD, specialforskare Tuuli Lahti ansvarar för vårdundersökningen med anknytning till spelberoende vid Institutet för hälsa och välfärd. Texten är baserad på hennes specialkunskap inom området. Institutet för hälsa och välfärd – PB 30, 00271 Helsingfors | telefon 020 610 6000