När ska man söka vård?

Det lönar sig att söka vård när
  • spelaren eller en närstående märker att spelandet har börjat störa spelarens eller familjens vardag och liv
  • spelaren inte nödvändigtvis själv ser problemet eller förnekar det, men en närstående upplever att ett problem existerar och att spelaren behöver hjälp
  • spelarens egna försök att minska spelandet eller sluta spela har misslyckats och spelaren behöver stöd för sina mål.