Så övervinner du ett spelberoende

För att övervinna ett spelberoende måste man ta kontrollen över sitt liv.  Det kan man göra till exempel genom att ställa upp mål för sig själv samt långsiktiga eller kortsiktiga planer. Med hjälp av målen kan man uppleva framgång i sådant som är viktigt för en själv och få ordning på vardagen.

Vid beroendeproblem är det mycket vanligt att man får återfall och därför upplever man också misslyckanden när man försöker uppnå sina mål. Det är viktigt att målen inte är överdimensionerade, utan realistiska och möjliga att uppnå.

Målen bör vara

  • mätbara - är det möjligt att bedöma när du har uppnått ditt mål?
  • realistiska - är det möjligt att uppnå målet på det planerade sättet?
  • funktionella - förutsätter de tydliga steg, delmål?
  • jagcentrerade - är det du själv som agerar och hur bedöms dina handlingar?
  • önskvärda - är målen tillräckligt viktiga för att vara värda besväret?

Källa: Terveyskirjasto (på finska)

En ändring av tillvägagångssättet berör hela livet och påverkar bland annat det egna tankesättet, relationerna till andra människor och tidsanvändningen. Stöd av närstående, arbetskamrater och professionella bidrar till att uppnå målet, men stödet kan också vara kamratstöd.​

 Sök kamratstöd

Kamratstöd består av ömsesidigt utbyte av erfarenheter, där personer i samma livssituation stöder varandra. Att dela med sig av gemensamma erfarenheter ökar den ömsesidiga förståelsen och uppfattningen om den egna situationen. Stöd av personer som befinner sig i samma situation är värdefullt och bidrar till att övervinna beroendet. När man delar med sig av erfarenheter till personer i samma situation minskar ångesten och försvinner rädslan.

I Finland finns det kamratstödsgrupper för problemspelare. Du hittar information om deras möten och verksamhet

 Sök stöd hos närstående

Problemspelande påverkar indirekt spelarens familjemedlemmar, släktingar och andra närstående. En närståendes spelande kan ha en inverkan på bland annat känslorna och ekonomin. Närstående kan känna sig övergivna och ensamma. I värsta fall kan spelandet ruinera familjens ekonomi och minska det ömsesidiga förtroendet.

Problemspelande kan innebära en personlig kris för en närstående. Det är bra att tala om problemspelande med någon närstående, en professionell stödperson eller någon i samma situation.

Peluuri erbjuder information och stöd till närstående. Den anonyma och avgiftsfria telefontjänsten är öppen vardagar kl. 12–18 på numret 0800 100 101.

Information och stöd för närstående till problemspelare finns i THL:s guide Relationer på spel.