Nackdelar med penningspelande

På webbplatsen Pelihaitat, som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd, har man samlat stödmaterial för förebyggande av nackdelarna med penningspelande och vård av spelberoende. Webbplatsen fokuserar på penningspelande och dess nackdelar.

Webbplatsen Pelihaitat (på finska)

Pelihaitat-webbplatsens avsnitt Ungdomarna på spel riktar sig särskilt till föräldrar och andra fostrare samt professionella inom olika områden som möter barn och ungdomar i sitt arbete. Avsnittet behandlar barn och ungdomars digitala spelande och penningspelande samt de nackdelar som spelandet kan orsaka. Målet är att främja förståelse för barns och ungdomars spelande och eventuella problem med anknytning till spelandet, att göra det lättare att identifiera spelproblem och prata om dem samt att främja tidigt ingripande.

Ungdomarna på spel (på finska)​

 Negativa känslor

Penningspelproblem, liksom andra beroenden, är förknippade med olika känslor som ofta upplevs som negativa, till exempel skuld, ångest och skam.

Skam uppstår på grund av en konflikt mellan den egna verksamheten och strävan efter acceptans.  Personen accepterar inte sitt spelande och upplever att inte heller de närstående accepterar det. Skamkänslan försämrar självförtroendet och ökar hemlighetsmakeriet kring verksamheten.

När det är fråga om beroenden, i synnerhet spelberoende, riktas skammen mot det okontrollerade spelandet och till exempel mot ekonomiska förluster eller förlust av social status.

 Ekonomiska problem

En nackdel med olika beroendeproblem och i synnerhet penningspelproblem är också ekonomiska problem, som orsakar andra problem, bland annat relationssvårigheter, svårigheter med vardagskontrollen, sömnlöshet, ångest och självmordsbenägenhet. Man behöver emellertid inte vara ensam med sina ekonomiska problem, eftersom det finns möjlighet att få utomstående hjälp.

I kommunerna finns det lagstadgad ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, som är avgiftsfri för kunden.

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälper till med

 • att kartlägga skuldsituationen och stödtjänsterna samt möjligheterna till skuldsanering
 • förhandlingarna med fordringsägarna
 • betalningstidtabeller och skuldsaneringar
 • upprättande och granskning av ansökan om skuldsanering till domstolen samt betalningsprogram.

Källa: Finlex Uppdaterad lagstiftning 4.8.2000/713

Andra aktörer som bistår i skuldärenden kan också vara socialbyråerna, församlingarna och Garanti-Stiftelsen. Spelklinikens olika tjänster ger också stöd vid problem associerade med spelande, såsom ekonomiska problem.

 • Kontaktuppgifter till kommunens ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning
 • Konsumentverket
  Konsumentens ekonomi: Anvisningar för ekonomiplanering, betalning och skuldhantering
 • Garanti-Stiftelsen
  Garanti-Stiftelsen erbjuder avgiftsfri telefonrådgivning för skuldsatta och deras närstående. Man kan ringa numret gratis från hela Finland och samtala anonymt om olika betalnings- och skuldproblem. Dessutom beviljar stiftelsen säkerheter för överskuldsattas banklån, med vilka de kan kombinera flera olika skulder till ett enda saneringslån. En förutsättning för att beviljas säkerhet är att orsakerna till sökandens skuldsättning har eliminerats, till exempel att ett spelproblem behandlas målinriktat eller har upphört.
 • Skuldlinjen 
  Garanti-Stiftelsens avgiftsfria rådgivningstelefon. Man kan ringa numret gratis från hela Finland och samtala anonymt om allt som har att göra med ekonomiska problem. Garanti-Stiftelsens anställda tar emot samtalen.

Källa: THL/Pelihaitat > Rahapeliongelman hoito ja tuki (på finska)