Hjälp med penningspelproblem

I Finland finns det tillsvidare inget nationellt vårdsystem som har utvecklats för behandling av spelproblem. Spelproblem behandlas inom social- och hälsovårdens bas- och specialservice (socialbyråerna, primärhälsovården, drog- och mentalvårdstjänsterna, psykiatriska poliklinikerna, kriscentrumen).

På olika håll i landet finns det emellertid tjänster som är eller kommer att bli specialiserade på spelproblem.

 

 

 

Spelkliniken, Helsingfors, Nyland

Spelkliniken tillhandahåller öppenvård för invånare i Helsingfors och Vanda städer. Kliniken är ett servicecentrum med fokus på penningspelproblem som betjänar spelare, deras närstående och professionella. Största delen av tjänsterna är riksomfattande.

Tiltti är ett informations- och stödställe som är öppet för alla. Hos Tiltti kan man få stöd för att kontrollera sitt spelande. Kamratgrupper skapas för både spelare och närstående. De samlas vid Tiltti.

Peluuris hjälptelefon betjänar vardagar klockan 12–18. Du kan gratis ringa numret 0800100 101. Du kan också be om råd via eNeuvonta på internet.

Programmet Peli poikki genomförs via internet. Programmet ger en möjlighet att hantera spelandet.

Pelivoimapiiri ger stöd och råd via textmeddelande. Genom Pelivoimapiiri får man anonymt kamratstöd.

Valtti ger möjlighet att diskutera spelproblem anonymt på nätet. Valtti är avsett för spelare och deras närstående. För närstående finns dessutom stängda Tuuletin-grupper.

Peluuris eRådgivning, Valtti — diskussioner på nätet (på finska), Tuuletin-diskussionsgrupper för spelare och deras närstående (e-postlänk), Peli poikki -programmet (på finska) och Pelivoimapiiri (på finska).

Mer information: Spelkliniken

 

Samfundet Hietalinna-yhteisö, Träskända, landskapet Nyland

Hietalinna-yhteisö tillhandahåller intensivvård och rehabilitering för problemspelare.

Mer information: Hietalinna-yhteisö (på finska)

 

Tuustaipale rehabiliteringscentrum, Mäntyharju, Södra Savolax

Rehabiliteringscentrumet Tuustaipale erbjuder individuell rehabilitering och grupprehabilitering för behandling av spelberoende. Även akutvård för att bryta ett spelberoende erbjuds. Akutvården pågår i minst 14 dygn.

Mer information: Tuustaipale rehabiliteringscentrum (på finska)

 

Kuopio kriscentrum, Kuopio, landskapet Norra Savolax

Kriscentrumet erbjuder individuellt skräddarsydd öppenvård och telefonhjälp för invånarna i närområdet.

Mer information: Kuopio kriscentrum (på finska)


Sovatek-stiftelsen,  verksamhetsstället i Jyväskylä, Mellersta Finland / verksamhetsstället i Joensuu, Norra Karelen

I Sovatek-stiftelsen genomförs vården av problemspelare i en arbetsgrupp för öppen rehabilitering (beroenderehabiliteringsgrupp) i samarbete med drogjouren (Päihdepäivystys) och avvänjningsavdelningen.

Mer information: Vård av problemspelare (på finska)

Mer långvarig anstaltsvård tillhandahålls av Tuustaipale rehabiliteringscentrum (på finska) och Järvenpää socialsjukhus, Hietalinna-yhteisö (på finska). Anstaltsrehabilitering förutsätter antingen en betalningsförbindelse från kommunen eller, för de som själva betalar sin vård, att vårdperioden betalas i förväg.

En rehabiliteringskurs i öppenvårdsform genomförs två gånger per år växelvis vid verksamhetsställena i Jyväskylä och Joensuu. Se broschyr (på finska).

Kamratstödsgruppen för problemspelare samlas en gång i veckan i Jyväskylä.

 

Beroendecentret Porten, Karleby, Mellersta Österbotten

Beroendecentret Porten tillhandahåller öppenvård och anstaltsvård för behandling av spelberoende. Vid enheten finns även grupper inom projektet Pelirajat on.

Mer information: Beroendecentret Porten (på finska)

 

Basserviceaffärsverket Jyta, Mellersta Österbotten

De psykosociala tjänsterna / drogarbetet vid basserviceaffärsverket Jyta tillhandahåller öppenvård för spelberoende i kommunerna i Mellersta Österbotten. Klienterna har också möjlighet att delta i kamratstödsgrupper.

Mer information: Jyta/Drogtjänster (på finska)

 

Vasa A-rådgivning, Vasa, Österbotten

Öppenvård för personer med beroendeproblem och deras närstående som man kan uppsöka när användningen av rusmedel orsakar svårigheter eller oroar personen själv, familjen eller arbetsgemenskapen. Handledning, utbildnings- och konsultationstjänster.

Mer information: Vasa/Öppenvård för vuxna missbrukare

 

Ungdomsstationen Klaara, Vasa, Österbotten

Ungdomsstationen Klaara erbjuder tjänster med fokus på förebyggande och vård av mentala problem, drogproblem och problem med livskontrollen bland 13-24-åringar.

Mer information: Vasa/Öppenvård för unga missbrukare

 

Pixne-kliniken och Tolvis Center, Malax, Österbotten

Rehabiliterande samhällsvård

 

Utvecklingscentrumet Tyynelä, Pieksämäki, Södra Savolax

Pelituki-projektet vid utvecklingscentrumet Tyynelä syftar till att utveckla det stöd som behövs för problematiskt spelande bland barn och ungdomar.  Före år 2015 ska projektet utveckla sådana stödformer för unga som de ungdomar som behöver hjälp kan förbinda sig till.

Mer information: Tyynelä (på finska)

 

Broschyren Rahapeliongelmia? Stöd- och vårdtjänster (på finska) beskrivs i korthet i avsnittet om stöd- och vårdtjänster för spelare och deras närstående (tjänster specialiserade på penningspelproblem).​