Identifiera ett spelproblem

Måttfullt spelande orsakar inga olägenheter utan är en hobby eller ett tidsfördriv, men om spelandet ökar kan det leda till problemspelande.

Problemspelande orsakar periodiska problem: Spelaren kanske döljer sitt spelande och känner sig skyldig och tidvis deprimerad. Spelandet leder också till konflikter i relationerna.

Vid spelberoende talar man om ett allvarligt problem som uppstår som en följd av överdrivet spelande. Spelaren känner sig deprimerad och kan ha självmordstankar. Dessutom kan spelaren ha skulder och finansierar kanske sitt spelande med kriminella metoder. Relationsproblem kan leda till bland annat skilsmässa.

Källa: THL/Pelihaitat (på finska)

 

Olika test för att identifiera penningspelberoende

Du kan testa ditt penningspelberoende på Droglänkens webbplats:

Lie/Bet – två frågor om penningspelande

  1. Har du någonsin känt ett behov att använda allt mer pengar till spelande?
    ja / nej
  2. Har du någonsin varit tvungen att ljuga för dina närstående om hur mycket du spelar?
    ja / nej

Ett jakande svar på en eller båda frågorna innebär att personen kan ha ett spelproblem. Då ska situationen utredas närmare och servicebehovet bedömas.

Källa: Peluuri

Diagnostiska verktyg

I bedömningen av spelproblem ska diagnostiska verktyg användas. I Finland grundar sig en officiell diagnos på ICD-10-systemet (spelberoende F63.0). Ett annat system, som i synnerhet används vid undersökningar, är den amerikanska diagnostiska mätaren DSM-V.

Verktyg som används för bedömning av spelproblem är

  • SOGS-R (South Oaks Gambling Screen Revised), 20 frågor
  • PGSI (Problem Gambling Severity Index), 10 frågor
  • NODS (NORC SDM Screen for Gambling Problems), 17 frågor.

Källa: Jaakkola T. (2009)