Spelberoende är ett funktionellt beroende

Beroenden delas grovt in i kemiska och funktionella beroenden. Ett beroende kan alltså utvecklas också av olika funktioner som ger omedelbar tillfredsställelse och inte är förknippade med intagande av någon kemisk substans. Sådana beroendeframkallande funktioner är bland annat 
  • penningspel och digitala underhållsspel
  • hetsätning
  • tvångsmässig motion
  • shopping eller andra motsvarande aktiviteter som ger snabb tillfredsställelse.

Funktionella beroenden tjänar liksom andra beroenden många olika behov, till exempel behovet av en trygghetskänsla, äventyr, spänning eller socialt umgänge.

Källa: Droglänken