Information om psykos

Den här sajten innehåller information om psykos, dess symtom, uppkomst och behandlingsmetoder. Den kortfattade psykosguiden erbjuder ett sammanfattande och lättläst informationspaket. I den ordinarie psykosguiden hittar du mer information och många länkar till ytterligare material.

Information kring medicinering har samlats i ett separat paket. På sajten finns det separata avsnitt om boende, arbete och studier samt kamratstöd. Avsnittet Psykoedukation innehåller metoder för att bättre kunna hantera psykossymtomen och förhindra återfall i psykos.

Denna sajt är avsedd för såväl personer som drabbats av en psykos som för deras närstående, men hälsovårdspersonal kan också ha hjälp av sajten. Man kan gå igenom informationen på sajten på egen hand eller tillsammans med en eventuell vårdperson. Avsnittet Psykoedukation ska utföras tillsammans med en vårdperson.

 

Kortfattad psykosguide

En psykos är en psykisk störning där en persons förmåga att bedöma verkligheten är nedsatt...

Psykosguide

En psykos är en allvarlig psykisk störning där personens verklighetsuppfattning är nedsatt och han eller hon...

Läkemedel

Läkemedlen som används för att behandla psykossymtom kallas antipsykotika. De minskar de så kallade...

Stigma, eller skamstämpel

Stigma innebär en oönskad social stämpling som orsakar bland annat skam, lidande och minskad självuppskattning...

Studier och arbete

Man strävar efter att garantera minst andra gradens utbildning efter grundskolan för alla finländare eftersom...

Boende

Boende är ett av människans grundbehov och -rättigheter. De flesta som genomgår psykisk rehabilitering bor...

Kamratstöd

Kamratstöd är ett frivilligt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter där personer i liknande livssituationer...

Anhöriga och närstående

Anhöriga och närstående har en viktig roll i den psykossjukas liv. Deras deltagande i den drabbades...

Psykoedukation

Psykoedukation, eller pedagogisk terapi, är en metod som utvecklats för att hjälpa personer som drabbats av...

Ordlista

Ordlistan innehåller förklaringar på termer som används i Information om psykos –texten.

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​