Kortfattad psykosguide

En psykos är en psykisk störning där en persons förmåga att bedöma verkligheten är nedsatt. Det är tidvis svårt att skilja mellan verkligheten och föreställningarna i ens eget huvud. En psykos kan även vara kortvarig och övergående, men i guiden Information om psykos fokuserar vi främst på beskrivningen och behandlingen av långvarig psykossjukdom, schizofreni. Det gäller att komma ihåg att korta övergående psykossymtom även kan vara kopplade till andra psykiska störningar.

Exempel på psykotiska symtom
 • förvirring
 • hallucinationer
 • underliga föreställningar som man är övertygad om är verkliga
 • underliga förändringar i känslolivet
 • förändringar i beteende, t.ex. skrattar åt sig själv eller talar med sig själv
 • avsevärda svårigheter att diskutera och fungera i mänskliga relationer
 • förhöjd initiativlöshet och låg allmän energi
 • isolering
 • långsammare eller mycket snabbare tankegång.
​​​​​​​​​​​​​​​

 Varför drabbas man av en psykos?

Vår komplicerade hjärna gör oss mottagliga även för psykotiska symtom. Två till tre av hundra drabbas av en psykos.

Sjukdomsmottagligheten kan förvärras av bland annat följande:

 • ärftliga faktorer
 • sjukdomar under moderns graviditet
 • problem vid förlossningen
 • hjärnsjukdomar under barndomen
 • våldsamma upplevelser och illabehandling under barndomen
 • missbruk av droger, framför allt cannabis.

 Behandling av psykos, rehabilitering och återhämtning

Behandlingen sker inom öppenvården eller på en avdelning beroende på situationen. Det är bra att träffa hela familjen direkt i början. Patienten kan till en början ha svårt att förstå att han eller hon behöver vård – symtomen är alldeles för verkliga.

Det är viktigt med en förtrolig vårdrelation. Medicinering lindrar symtomen och förhindrar nya psykoser. Rehabiliteringen planeras i samarbete med vårdinstansen.

Rehabiliteringen innefattar bl.a.

 • symtomhantering
 • lära sig lösa problem
 • lära sig sociala färdigheter
 • familjearbete
 • vid behov psykoterapi
 • lära sig hantera ett boende och pengar
 • studier och arbetslivet.

Ibland kan det ta veckor eller månader för att återhämta sig efter en psykos. Schizofreni kräver ofta livslång behandling, men omkring en tredjedel av personer som lider av schizofreni blir helt symtomfria med hjälp av behandling. Det är viktigt att de anhöriga är med i behandlingen och rehabiliteringen.

 Varningstecken för psykos och hur man hanterar dem

Symtomen som varnar om ett återfall i psykos, dvs. varningstecknen, kan se olika ut hos olika personer. Vårdpersonalen hjälper er identifiera dem.

Varningstecken kan t.ex. vara

 • sömnförändringar
 • humörförändringar
 • misstänksamhet
 • ängslan
 • isolering
 • överdrivet socialt beteende.

Om det uppstår varningstecken kan man förhindra en psykos med hjälp av egna hanteringsmetoder.

Exempel på hanteringsmetoder
 • minska stressen
 • sköt din medicinering
 • ta nödvändiga mediciner enligt anvisningarna
 • se till att vila
 • ät ordentligt.

Om varningstecknen blir kraftigare, är det bra att följa den personliga nödplanen till exempel genom att kontakta stödpersonen eller vårdinstansen.

 Långtidssymtom och hur man hanterar dem

Långvariga eller ofta förekommande symtom kan vara kopplade till en psykos trots behandling och förutspår inte nödvändigtvis ett återfall i psykos. Det är bra att känna till sina  långtidssymtom. Vårdpersonen hjälper dig med det.

Exempel på långtidssymtom
 • ljud som andra inte hör
 • känslan av att vara förföljd
 • tanke- och koncentrationssvårigheter
 • depression
 • ångest, nervositet
 • ovilja att träffa någon eller göra något.

Man kan lära sig lindra och hantera långtidssymtomen. Även här hjälper det att samarbeta med vårdinstansen. Det lönar sig även att gå på avtalade möten eller i grupper och att ta sin planerade medicinering regelbundet.

Exempel på personliga hanteringsmetoder
 • nynna, sjung eller lyssna på musik
 • vila eller sov
 • utför hushållssysslor
 • ta en promenad, simma, cykla, gå på bio
 • ring en vän
 • läs något eller skriv ett brev.

Ibland använder den insjuknade rusmedel för att försöka lindra symptomen. Slutresultatet är att symptomen och sjukdomen förvärras. Det kan vara farligt att blanda rusmedel och läkemedel. Rusmedlen försämrar också läkemedlens effekt.

 Sammanfattning

Man kan återhämta sig från en psykos. Man lär sig leva med schizofreni. En person som drabbats av en psykos har rätt till hjälp och stöd. På vårdplatsen ska man kräva en rehabiliteringsplan. Det är bra att ta med en anhörig. Man kommer igång genom att tala med hälsocentralläkaren eller hälsovårdaren om sina symtom. Mer information och vägledning till hur man hanterar sina symtom finns i övriga avsnitt på denna sajt.