Skip to main content

Föra barnen på tal-metoden

Föra barnen på tal-metoden används för att stödja barnets gynnsamma utveckling och förebygga problem. Den hjälper familjer att hantera förändringar eller utmaningar i vardagen.

Varje familj har perioder när föräldrarnas inre resurser sätts på prov. Man vill ofta skydda barnens välbefinnande och utveckling mot föräldrarnas och hemmets problem. Då kanske man tiger om saken. 

Situationen påverkar ofta hela familjen. Barnet känner på sig att något har hänt när de är i närheten av föräldrarna och känner av atmosfären i familjen. Om man inte pratar om saken blir barnet ensamt med sina tankar om vad som hänt. En ung person kan söka svar på nätet och får lätt förvrängd information. 

Vad är Föra barnen på tal-metoden 

Föra barnen på tal-metoden ger en möjlighet att tillsammans med en professionell fundera på familjens situation och vad som hjälper familjen att klara sig. Med hjälp av metoden försöker man stödja barnets välbefinnande och förebygga eventuella problem. 

Målsättningen är att barnets vardag ska fungera så smidigt som möjligt hemma, inom dagvården, i skolan och på fritiden. 

Hur genomförs metoden? 

I Föra barnen på tal-metoden går man tillsammans med en yrkesutbildad person igenom saker relaterade till mänskliga relationer och handlingar, samt tankar och känslolivet. Arbetet grundar sig på att förstå både föräldrarnas och barnens situation och behov. 

Föra barnen på tal-metoden består av Föra barnen på tal-samtal och vid behov rådgivning. Under diskussionen går man igenom familjens och barnets vardag tillsammans med en yrkesutbildad person. Om man under diskussionen upptäcker att det finns ett behov av ytterligare stöd, håller man rådgivning.  

De yrkesutbildade personerna hjälper familjen att hitta sådana funktionssätt som stöder både barnens och föräldrarnas behov. Föra barnen på tal-metoden används både i barnens vardag och i de tjänster som familjen eller en familjemedlem använder. 

När är Föra barnen på tal-metoden lämplig? 

Föra barnen på tal-metoden kan användas för att stödja en gynnsam utveckling för barnet och förebygga problem i olika föränderliga livssituationer och utmaningar i vardagen. Dessa är exempelvis förändringar i föräldrarnas arbetssituation eller hälsa, eller frågor som gäller barnets skolgång. 

Vad grundar sig Föra barnen på tal-metoden på? 

Föra barnen på tal-metoden grundar sig på 

  • en förståelse för vad en livssituation betyder för familjen och barnet 
  • en förståelse för hur viktiga vardagliga interaktioner och aktiviteter är för ett barn 
  • vetskapen om hur man stödjer ett barns utveckling 
  • vetskapen om att man kan påverka familjens och barnets upplevelse av att klara sig 
  • en förståelse för att man kan påverka familjens och barnets styrkor och sårbarhet. 

Det centrala i Föra barnen på tal-metoden är 

  • föräldrarnas eget handlande 
  • föräldrarnas och barnens gemensamma förståelse och problemlösning 
  • en uppskattande attityd hos de yrkesutbildade personerna och samarbetet med familjen. 

Var kan jag få mer information? 

Föra barnen på tal-materialet är tillgängligt för alla på webben. 

Du kan också bekanta dig med guiderna Hur hjälper jag mitt barn?, Hur tar jag hand om mina barn? och Vad är det med våra föräldrar?. Guiderna är skrivna av Tytti Solantaus och illustrerade av Antonia Ringbom.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig? 

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av