Skip to main content

Information utifrån tema

Här hittar du information om psykiskt välmående och att stärka det, samt utmaningar relaterade till psykisk hälsa och olika livssituationer, indelade efter tema.

Populära teman

Här hittar du information, tips för vardagen samt stöd för att söka hjälp.

Alla teman

Översättningsarbetet från finska till svenska pågår för fullt och flera teman kommer snart!