Skip to main content

Intervention för depression hos unga, IPC

IPC-metoden används för att förebygga och behandla depressiva symtom hos unga i åldern 12–18 år. Mer information hittar du tillsvidare ännu på gamla Psykporten.fi. Scrolla neråt på sidan till IPC PÅ SVENSKA.