Nätterapi » Terapiprogram » Pages » default

Terapi- och rehabiliteringsprogram

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oberoende var din hemort är i Finland kan du uppsöka ett avgiftsfritt terapi- eller rehabiliteringsprogram med en läkarremiss. Personer med hemkommun på Åland och de som bor utomlands​ behöver också en betalningsförbindelse​. Terapi- och rehabiliteringsprogrammen produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS).​​​​​​​

Depression

Nätterapin är lämplig för lindrig och medelsvår depression. Med hjälp av beprövade övningar är det möjligt att ersätta negativa tankemönster med verksamhet som höjer sinnesstämningen. Endast på finska.

Generaliserad ångest

Nätterapin bygger på övningar som har forskats och konstaterats vara effektiva. De hjälper dig att bli fri från bekymmer och rädslor som begränsar ditt liv. Endast på finska.

Söm​nlöshet​

Nätterapi med mobilapplikation för dig som vill slippa sömnlöshet som har pågått länge och försämrat din livskvalitet. Du får tillgång till terapeutstöd och beprövade verktyg för att hjälpa att somna och minska stress. 

​Kan fås på svenska.

​​

Social fobi

Med terapeutstöd övar du på att bli fri från undvikande beteende i olika vardagssituationer. Endast på finska.

​​

Tvångssyndrom

Nätterapi för personer som lider av tvångstankar och tvångshandlingar. Du granskar dina rädslor och övar på att exponera dig med terapeutstöd. Endast på finska.

​​

Panik

Nätterapin lär du dig med hjälp av effektiva och beprövade metoder att slippa tankar som orsakar panikattacker. Endast på finska.

Social ångest hos barn och unga

Nätterapin inriktar sig på nervositet och du får öva att möta skrämmande situationer med hjälp av beprövade metoder och terapeutstöd. Kan genomförs ensam eller tillsammans med vårdnadshavaren.​ Endast på finska.

​​

Bipolär sjukdom

Nätterapin ger verktyg för att förutsäga depressionssymtomen och de maniska symtomen och för en effektiv krisplan ifall symtomen förvärras.​ Endast på finska.

Bulimi

Nätterapi mot bulimi hjälper att komma loss från hetsätning och steg för steg mot ett mer balanserat förhållande till mat. Endast på finska.

Rehabiliteringsprogram för långvariga och skadliga kroppsymtom

Rehabiliteringsprogrammet är avsett för personer som lider av sådana långvariga kroppssymtom för vilka man inte har kunnat hitta en orsak med hjälp av undersökningar. Endast på finska.

Överkonsumtion av alkohol

Nä​tterapin för problembruk består av övningar som hjälper att minska eller avsluta användningen av alkohol på ett effektivt sätt.​​​ Endast på finska.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Content Editor

​​