Skip to main content

Laaja-alaisten kehityshäiriöiden diagnoosit

Täältä löydät tietoa laaja-alaisista kehityshäiriöistä. Tieto perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämään kansainväliseen ICD-10 tautiluokitukseen.

Tämän häiriöluokan ongelmat alkavat varhaislapsuudessa ja näkyvät usein ennen 6-vuoden ikää. Häiriöille on luonteenomaista ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä rajoittuneet, kaavamaisena esiintyvät mielenkiinnon kohteet ja toiminnot. 

Henkilöillä ilmenee ikätasoon nähden poikkeavaa käytöstä. Heillä saattaa olla myös jonkinasteista kognitiivista heikkenemistä. 

Tietoa verkossa

Sinua saattaa kiinnostaa myös