Den unga delar ofta livets stora glädjeämnen och sorger med en vän. Den unga kan ställas inför en situation där han eller hon inte längre själv kan hjälpa sin vän eller inte längre orkar bära ansvaret för vännens svårigheter. Det är här gränsen går: om du känner att du inte längre vet vad du ska göra eller inte längre orkar göra något, är det bäst att du uppmanar din vän att söka hjälp hos vuxna. Den vuxna personen kan till exempel vara vännens förälder eller någon annan släkting. Du kan också uppmana din vän att till exempel kontakta skolhälsovårdaren eller ringa en telefontjänst som erbjuder råd och hjälp.

Det viktigaste är att du visar din vän vägen till hjälp: det är inte din uppgift att bära ett oändligt stort ansvar för din vän. Ansvaret kan bli tungt även för dig själv och ge dig ångest och känslor av kraftlös-het. Om din vän inte själv klarar av att söka hjälp, kan du säga till honom eller henne att din oro nu är så pass stor att du måste tala om situationen till exempel med vännens förälder eller någon annan vuxen. Du kan också tipsa din vän om Psykporten för unga där man får mycket information och handledning.

Om din oro för din vän är så stor att du är rädd att han eller hon skadar sig själv eller någon annan eller om din vän är mycket virrig (till exempel på grund av en stor mängd alkohol eller om han eller hon har tagit mediciner), ring nödnumret 112.