Vård och läkemedelsbehandling som påbörjas tidigt kan hjälpa unga och barn som lider av besvärliga symtom eller sjukdomar. Läkemedelsbehandlingen kan bidra positivt till många faktorer som är centrala för utvecklingen såsom självkänslan, interaktionsförmågan, det sociala livet, skolprestationer och missbruk.

Man försöker alltid kombinera läkemedelsbehandlingen med lämplig psykoterapi eller familjeterapi. Om läkemedelsbehandlingen utförs korrekt, förbättrar den effekten av de psykoterapeutiska vårdmetoderna.

Kari Moilanen, specialläkare i ungdomspsykiatri: Grunderna för behandling av unga med psykofarmaka (enbart på finska) 

Kari Moilanen, specialläkare i ungdomspsykiatri: Behandling av unga med psykofarmaka i praktiken ​(enbart på finska)

Kari Moilanen, specialläkare i ungdomspsykiatri: Särskilda situationer i relation till behandling av unga med psykofarmaka (enbart på finska)

Kari Moilanen, specialläkare i ungdomspsykiatri: Var får jag korrekt information om behandling av unga med psykofarmaka? (enbart på finska)

​​​​​​