Risto Heikkinen, specialläkare i ungdomspsykiatri: Vem ska man kontakta då barnet eller den unga visar symtom på psykisk ohälsa (enbart på finska)

 Nedan finns ett antal riktlinjer för vilka instanser du kan kontakta.

Inga återkommande symtom/problem

Sök hjälp hos:

 • vänner
 • familj
 • chattjänster
 • hjälptelefoner
 • församlingen

Återkommande symtom/problem

Sök hjälp hos:

 • en vuxen
 • föräldrarna
 • en lärare
 • en chatt
 • en hjälptelefon
 • församlingen

Lindrig störning/lindrigt problem

Sök hjälp hos:

 • hälsocentralsläkaren
 • skolkuratorn
 • skolhälsovårdaren
 • skolpsykologen
 • en hjälptelefon
 • en chatt
 • församlingen

Medelsvår störning/medelsvårt problem

Sök hjälp hos:

 • hälsocentralsläkaren 
 • en socialarbetare 
 • en psykiatrisk sjukskötare

Allvarlig störning/allvarligt problem

Sök hjälp hos:

 • den ungdomspsykiatriska specialiserade sjukvården
 • barnskyddets socialarbete

Akut situation

Sök hjälp hos:

 • hälsocentralsjouren/sjukhusets jourmottagning
  sjukhusavdelning
 • barnskyddets jour-mottagning
 • nödnumret 112

*Det är alltid viktigt att ingripa i problem och symtom så tidigt som möjligt. Huvudsaken är att du ber om hjälp av en annan person eller själv söker dig till vården.​​​