Här hittar du tjänster i ditt område som erbjuder hjälp 24 timmar i dygnet, varje dag året om.  Välj ditt område i listan intill.
 
Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande behov av hjälp eller i en nödsituation där någons liv, hälsa, egendom eller omgivning är hotad, i fara eller om det föreligger misstanke om detta.
 
Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på frågor om förebyggande och behandling av akuta förgiftningsfall. Centralen betjänar hela landet.
Tfn 09 47 1977 eller 09 4711
 

Inga tjänster hittades med sökvillkoren