Information om tjänsten

Kontaktuppgifter

Feedback

Psykporten för unga feedback

Tag kontakt

I allmänna saker kan du via e-post ta kontakt med de som handhar och upprätthåller Psykporten för unga: palaute.nuortenmt-talo@hus.fi.

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorn ansvarar för uppdatering av serviceställena inom det egna ansvarsområdet, information, samt samarbetet med de lokala aktörerna. Du kan även vända dig till koordinatorn om du vill beställa broschyrer eller önskar en presentation av Psykporten för unga.

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Mellersta Österbotten sjukvårdsdistrikt

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt

Kymmenedalens regionkoordinator, Susanna Gilbert

Lapplands sjukvårdsdistrikt

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Samkommunen Norra-Karelens social- och hälsovård

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt

Satakunda sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Nättjänsten Psykporten för unga är en del av Psykporten.fi