Vad?

En central målsättning för Psykporten för unga är att dels fungera som en pålitlig informationskälla och dels erbjuda en regional servicekarta.  Med hjälp av webbtjänsten kan den unga, en vuxen eller en yrkesmänniska göra en initial bedömning av hur allvarlig den ungas situation är och få information om vård- och serviceställen.

Tjänsten Psykporten för unga tillhandahålls av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Tjänsten utvidgas och innehållet utvecklas också i samråd med övriga sjukhusdistrikt samt med organisationer (SADe Psykporten).

För vem?

Psykporten för unga kan användas av den unga själv, en vän, yrkesmänniska eller någon annan vuxen som oroar sig för den unga.  Webbtjänsten kräver ingen inloggning – all information och alla tjänsteställen kan sökas anonymt.

Var?

Kunskap om ungdomars psykiska hälsa och problem överskrider regiongränserna. De vård och tjänster som finns i Psykporten för unga hittar du nu här. Nättjänsten expanderar för tillfället även till andra orter i Finland.

Ansvarsfrågor

Den information som tillhandahålls av Psykporten för unga är granskad och korrekt, men för den en-skilda användaren av webbplatsen är informationen endast riktgivande och ersätter inte en bedömning som görs av yrkesutbildad mentalvårdspersonal eller en diagnos som ställs av en läkare och som bygger på en individuell bedömning av situationen.

Psykporten för unga tar inget vårdansvar för användarna av denna webbplats. Vårdansvaret ligger alltid hos den behandlande instansen. I psykporten för unga finns kontrollerade och korrekta länkar, men informationen bakom länkarna ligger utanför psykportens ansvar. Psykporten för unga tar inte heller ansvar för den hjälp som erbjuds eller för tillgången till vård vid de vårdställen som rekommenderas på webbplatsen.  ​