Självutvärderingen som är gjord utgående från dessa hjälpmedel är riktgivande. Den ersätter inte den helhetsutvärdering av den ungas situation som görs av professionella.

> Enkät om överkonsumtion av alkohol (AUDIT)

> Enkät om depressionssymtom (BDI)