​​Psykportens egenvård

Verktyg för ett välmående psyke

Lider du av nedstämdhet, orolighet eller utbrändhet? Märker du att du ofta grubblar? På den här sidan hittar du information och verktyg som hjälper dig att klara av olika slags problem. På webbplatsen lär du dig att bättre identifiera dina egna känslor och resurser, minska grubblandet, slappna av och  balansera vardagen samt hitta sådant som ökar välbefinnandet. Läs mer

​Sluta hetsäta

Äter du återkommande så stora mängder att du mår illa? Upplever du att maten har kontroll över dig och inte tvärtom? Hetsätningsstörningen är sannolikt den vanligaste ätstörningen, även om den inte är lika väl känd som till exempel anorexi eller bulimi. På de här sidorna hittar du tips om hur du återfår kontrollen över ditt ätande om du tappat den. Sidorna hjälper dig att hitta balanserade, sunda och glada matvanor. Läs mer

Kontroll över drickandet

Känner du att du använder för mycket alkohol? Vill du dra ner på drickandet? Eller sluta dricka helt? Har du någon i din familj som du tycker dricker för mycket? "Hur mycket är för mycket? Handboken om kontroll över drickandet är avsedd för alla som oroar sig för sitt alkoholbruk. Läs mer

Anvisningar och övningar som tagits fram av andra aktörer

Välbefinnande (Toisenasteen yhteys) (enbart på finska)

Övning för medveten djupandning (ångest, stress, sömnsvårigheter) MP3-fil, längd 16 min. (enbart på finska)

Oiva-övningsprogram