Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. istunto

Perustietoa kriiseistä, selviytymiskeinot osa 1

Käydään läpi kriisin vaiheita, surua ja sen ilmaisemista sekä erilaisia selviytymistyylejä. Pohditaan kriisikokemusta ja sen merkitystä itselle sekä omia tapoja surra ja käsitellä asiaa.

Pohjan kautta vai ennnen pohjaa?

Usein sanotaan, että juomarin on "käytävä pohjan kautta" ymmärtääkseen, että on aika polkea jarruja.  Mutta miksi odottaa viimeistä varoitusta, kun alkoholiongelmien voittaminen on sitä helpompaa mitä lievempiä vaikeudet vielä ovat?

Onnistumisen edellytykset

Juomistottumusten muuttaminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa. Sinun tulisi tiedostaa, paljonko juot, asettaa itsellesi päämäärä, tunnistaa itsellesi tyypilliset vaaratilanteet ja valmentautua niihin sekä löytää uusia merkityksellisiä asioita elämääsi. Tässä oppaassa esitetään yksinkertainen ohjelma näiden muutosten läpiviemiseksi.

Muutoksen toteuttaminen edellyttää sinulta myös uusia taitoja. Näitä täytyy harjoitella. Siksi tähän oppaaseen sisältyy myös käytännön tehtäviä. Ne auttavat muutoksen toteuttamisessa. Tulosta itsellesi tehtäväsivut, niin saat koottua itsellesi työkirjan, joka auttaa sinua muutoksen toteuttamisessa ja ylläpitämisessä.

Onnistuaksesi sinun on hyvä pyytää jotakuta toista käymään opasta läpi kanssasi. Hän voi olla joku vastaavien ongelmien kanssa kamppaileva tai sitten joku läheinen tai ammattiauttaja, johon luotat. Muutokseen sitoutuminen on yleensä varmempaa, jos mukana on toinen. Jos aiot toimia vain omin päin, pidä huolta siitä, ettet jätä opasta kesken ja lipsu tavoitteissasi.

Entä voivatko tässä esiteltävät menetelmät auttaa juuri sinua? Asia selviää vain kokeilemalla. On ehkä rohkaisevaa tietää, että samantapaisilla oma-apuoppailla on saatu monissa maissa hyviä tuloksia.

Esimerkiksi amerikkalaisissa tutkimuksissa noin kaksi kolmasosaa ongelmajuojista onnistui tämäntyyppisen oma-apuoppaan avulla rajoittamaan kulutustaan vähintään kolmanneksella. Paluuta entiseen ei juuri tapahtunut kahden seuraavan vuoden aikana. Pelkkä opas ja yhteen kertaan rajoittunut henkilökohtainen ohjaus toimivat yhtä hyvin kuin kolmen kuukauden terapia, jonka sisältö oli vastaava. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muualta.

Oppaan rakenne

 

Juomisen vähentämisessä tai lopettamisessa on aina kyse muutosprosessista. Tämä opas noudattaa yleisiä muutosprosessien vaiheita. Asiaa koskevasta pohdinnasta edetään päätökseen ja muutoksen toteuttamisesta saavutusten ylläpitämiseen. Opas koostuu viidestä jaksosta.