Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3. istunto

​Traumanjälkeiset reaktiot, selviytymiskeinot osa 2

Tietoa traumaattisen tilanteen mahdollisista seurauksista, kuten unettomuudesta ja masentuneisuudesta. Käydään myös läpi tunteita ja niiden ilmaisutapoja sekä erilaisia puolustus- ja selviytymiskeinoja.